نام: 4678_.jpeg نمایش: 106 اندازه: 46.6 کیلو بایت

نام: 4680_.jpeg نمایش: 105 اندازه: 47.4 کیلو بایت

نام: 4687_.jpeg نمایش: 104 اندازه: 52.4 کیلو بایت

نام: 4681_.jpeg نمایش: 106 اندازه: 43.1 کیلو بایت


شرکت بزرگ خودروسازی فراری تاکنون تنها یک دستگاه موتورسیکلت تولید کرده است. ساخت موتورسیکلت فراری نتیجه سه هزار ساعت فعالیت بود . بنابراین خبر این موتورسیکلت با حداکثر سرعت ۲۵۷ کیلومتر در ساعت، ۲۰ سال پیش ساخته شد. شرکت فراری پر سرعت ترین خودروهای دنیا را تولید کرده است {از سایت night-skin.com}